Locuri de muncă

Șef birou  

Direcţia pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul economic şi patrimoniu din cadrul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti.

Condiții generale:

 1. cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exercițiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute pentru funcția publică;
 7. îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. fără condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar declanșa incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. fără destituire dintr-o funcție publică sau încetare a contractului individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. fără activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiții specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice);
 • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

 

Calendar concurs:

8 decembrie 2015: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior de către instituție

Consilier asistent

Institutul Național de Statistică

Institutul Naţional de Statistică organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante, consilier, grad profesional asistent. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Calendar concurs:

07 decembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior de către instituție

Consilier debutant

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;
 • abilităţi necesare: comunicare, sociabilitate, viteză de reacţie mare, spirit de echipă, gândire selectivă.

Calendar concurs:

26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;4 decembrie 2015: proba interviu.

CONSILIER, asistent

Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4

Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, în cadrul Biroului Investiţii, Achiziţii Publice. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre profilurile: științe juriidce, științe economice, administrație publică.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Calendar concurs:

25 noiembrie 2015, ora 12:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior de către instituție.

TRADUCĂTOR

Serviciul Român de Informații

SRI căută candidaţi din medii variate, cu experienţe profesionale şi personale diferite şi complementare, iar în acest sens SRI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de traducător. Ocuparea postului se realizează prin sistem concurenţial. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiilor generale de acces în Serviciul Român de Informaţii.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului sunt:

 • studii universitare cu examen de licenţă;
 • cunoaşterea foarte bună a cel puţin uneia din următoarele limbi străine: arabă, bulgară chineză, germane, hindi, maghiară, persană, punjabi, rusă, sârbă/ bosniacă, tătară, turcă, ucraineană, urdu.

Calendar concurs:

Aplicație deschisă.

TEHNOREDACTOR

Ziarul Bursa

BURSA este un cotidian economico-financiar şi formator de opinie al pieţei de capital. Persoanele interesate să lucreze in cadrul Grupului de presă BURSA pot aplica pentru postul de tehnoredactor sau alte posture oferite de grupul de presă.

Condițiile specifice necesare în vederea ocupării postului sunt:

 • studii superioare în curs sau finalizate; 
 • bune abilităţi de operare a calculatorului: Corel Draw avansat, Cunoştinţe Corel Ventura, Word, Excel;
 • viteză de lucru;
 • cunoştinţe avansate în utilizarea programelor de tehnoredactare (InDesign,Quark, Corel Ventura);

Calendar aplicație: aplicație deschisă.

 

JUNIOR RECRUITER

Compania I.Future caută absolvent pasionat de managementul resurselor umane, dornic să învețe și să-și dezvolte competențele în acest domeniu.

Condiții generale:

 • absovent de studii superioare, în specializarea Administrarea Afacerilor, Administrarea Resurselor Umane, Comunicare sau alte domenii conexe;
 • cunoștințe avansate de limba engleză;
 • capacitatea de a lucra în condiții de solicitare mare și cu deadlin-uri mici.

Calendar aplicație: aplicație deschisă.

Referent, clasa III, gradul asistent

Primăria Sectorului 3

Primăria sectorului 3 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de referent, clasa III, gradul asistent, din cadrul Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte.

Condiții generale:

 1. cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exercițiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute pentru funcția publică;
 7. îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. fără condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar declanșa incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. fără destituire dintr-o funcție publică sau încetare a contractului individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. fără activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 6 luni.

Calendar concurs:

10 noiembrie 2015, ora 11:00: proba scrisă; nu mai târziu de cinci zile de la susținerea probei scrise: proba interviu;

Referent asistent

Primăria Sectorului 5

Primăria Sectorului 5, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de referent clasa III, grad profesional asistent-Direcţia Evidenţa Electorală. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • vechimea 6 luni, studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

Calendar concurs:

12 noiembrie  2015, ora 10:00: proba scrisă.

Consilier debutant

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Implementare Strategie Naţională Anticorupţie, Direcţia Generală Corp Control, Implementare Strategie Naţională Anticorupţie. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Limbi străine: o limbă de circulație internațională – citit, scris, vorbit – nivel mediu;
 • Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) – operare pe calculator – system de operare Windows, utilizare pachet Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint, Outlook), navigare Internet – nivel mediu.

Calendar concurs:

2 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 5 noiembrie 2015: proba interviu.

consilier, gradul II

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiiei contractuale de consilier din cadrul Direcţia Managementul Proiectelor – ANCPI. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

 • studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea economică, management, administraţie publică, ştiinţe politice, informatică economică;
 • vechime în specialitate minimum 3 ani şi 6 luni.

Calendar concurs

30 octombrie 2015, ora 09,30: proba scrisă; 05 noiembrie 2015, ora 09,30: proba interviu.

Consilier debutant

Casa Națională de Pensii Publice

Casa Națională de Pensii Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier , clasa I, gradul  profesional  debutant  la Direcţia Generală de Muncă şi Boli Profesionale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Calendar concurs:

11 noiembrie  2015, ora 10:00: proba scrisă.

Referent

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” din București

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale,  vacantă de referent de specialitate debutant – Serviciul Achiziţii Publice şi Contractare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – diplomă de licenţă în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2015, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2015, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” din București, Șos. Fundeni, nr. 258, sectorul 2, telefon 031/425.15.19.

Consilier debutant

Primăria Sectorului 2 București

Primăria Sectorului 2 București organizează concurs de execuție pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier, grad profesional debutant, la Serviciul Presă şi Organizare Evenimente.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 noiembrie 2015: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2015, ora 12.00: proba scrisă;
 • data interviului se va comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 2 din Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, telefon 021.252.83.78/021.209.61.54.

 

Consilier debutant (2 posturi)

Primăria Sectorului 2 București

 

Primăria Sectorului 2 București organizează concurs de execuție pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1.  consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Stare Civilă (2 posturi).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 noiembrie 2015, ora 12.00: proba scrisă;
 • data interviului se va comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 2 din Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, telefon 021.209.60.00.

Referent

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 București

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de referent treapta I din cadrul Serviciului Deservire Generală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii,
 • vechime minima 5 ani în specialitatea studiilor,
 • cunoştinţe operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 noiembrie 2015: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 din București, str. Nițu Vasile, nr. 50-54, sectorul 4, telefon 021/40.50.804.

Consilier (2 posturi)

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de  consilier pentru afaceri europene (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 5 noiembrie 2015, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2015, ora 10:00, proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2015, ora 10:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la la Serviciul Relaţii cu Publicul al MAI din București, intr. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, telefon 021/303.70.80, interior  11646.

Referent

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă București

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment înregistrare Şomeri.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent, clasa III, grad profesional superior :
 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
 • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,  Internet – nivel mediu;
 • abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: iniţiativa şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 noiembrie 2015, ora 9:00: proba scrisă;
 • 26 noiembrie 2015, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, din str. Spătaru Preda nr.12, sector 5, București, telefon 021/316.29.03.

CONSILIER, debutant

Departamentul pentru Luptă Antifraudă

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru participarea la concurs:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice/științe economice/științe sociale/științe politice/științe umaniste/științe inginerești;

 • cunoștințe de limba engleză/franceză/germană: nivel mediu.

Calendar concurs

19 octombrie 2015: proba scrisă; 21 octombrie 2015, proba interviu.

____________________________________________________________________________________________

CONSILIER, grad asistent 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare.

Condiții generale:

 1. cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. capacitate deplină de exercițiu;

 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute pentru funcția publică;

 7. îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;

 8. fără condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar declanșa incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 9. fără destituire dintr-o funcție publică sau încetare a contractului individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 10. fără activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

 • cunoştinţe operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu

 • inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Calendar concurs:

20 octombrie 2015, ora 09:00: proba scrisă; 22 octombrie 2015, ora 12:00: proba interviu;

____________________________________________________________

EXPERT, debutant

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de expert, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul de formare profesională din cadrul Direcţiei generale de organizare şi resurse umane. Candidații trebuie să îndeplinescă condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • cunoştinte de operare pe calculator: utilizare internet, operare Word, Excel, altele: – nivel mediu;

 • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat;

 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate asupra lucrărilor efectuate, capacitate de comunicare, rapiditate în executarea lucrărilor, flexibilitate în gândire, capacitate de lucru în echipă, respectul faţă de lege, loialitate faţă de interesele instituţiei.

Calendar concurs:

15 octombrie  2015, ora 10:00, proba eliminatorie; 16 octombrie 2015, ora 11:00, proba scrisă.

_____________________________________________________________________________________________

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, la Direcţia Generală Dezvoltare Rurală — AM PNDR, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional superior – (2 posturi);
 2. consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • cunoaşterea unei limbi internaţionale (engleză) – nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal:
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în științe sociale;
  • cunoaşterea unei limbi internaţionale (engleză) – nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor neccsare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie  2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din București, B-dul Carol nr. 2-4, sector 3  şi la telefon 021/307.24.46.

________________________________________________________________________

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale de execuție, vacante, astfel:
1. Registratură: 1 post referent IA

2. Arhivă: 1 post referent IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. REGISTRATURĂ

 • să aibă studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani;

2.ARHIVĂ

 • să aibă studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechime in specialitatea studiilor: minimum 6 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2015, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 octombrie 2015, ora 09:30: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2015, ora 15:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din București, str. Apolodor, nr. 17, latura Nord, sectorul 5, telefon: 0372/11.15.84.

_______________________________________________________________________

Primăria Sectorului 2 București

Primăria Sectorului 2 București organizează concurs de execuție pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1.  consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Financiar contabilitate- Direcția Economică;
 2. consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Financiar contabilitate- Direcția Economică (2 posturi);
 3. consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Strategii și Învățământ - Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii Internaţionale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 octombrie 2015, ora 12.00: proba scrisă;
 • data interviului se va comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 2 din Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, telefon 021.209.60.00.

______________________________________________________________________________________________

Şef serviciu

Primăria Municipiului București

Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacantă, de șef serviciu din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție.

Condiții generale:

 1. cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. capacitate deplină de exercițiu;

 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute pentru funcția publică;

 7. îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;

 8. fără condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar declanșa incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 9. fără destituire dintr-o funcție publică sau încetare a contractului individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 10. fără activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;

 • cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet nivel mediu;

 •  vechimea minimă în specialitatea studiilor - 2 ani.

Calendar concurs:

15 octombrie 2015, ora 11:00, proba scrisă; Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior de către instituția organizatoare.

_____________________________________________________________________________________________

Persoane vorbitoare de limba Germană pentru învățământul primar

Colegiul German Goethe

Colegiul German Goethe continuă tradiția învățământului pentru minoritatea germană din București, fiind înființată cu peste 250 de ani în urmă. Școala se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și se înscrie într-o rețea de unități de învățământ cu predare în limba germană.

Colegiul oferă posibilitatea vorbitorilor de limba germană, interesați să lucreze în învățământul primar de a avea o normă de 4 ore pe zi în cadrul instituției.

Calendar concurs

Pentru calendar vă rugăm să o contactați pe dna.Christine Georgescu – șef catedră I Tel. 0212113425;
0212101776

______________________________________________________________________________________________

MANAGER PORTOFOLIU

Banca Comercială Română

Banca Comercială Română, membră Erste Group a deschis aplicația pentru un post de Manager de portofoliu. În rolul de manager portofoliu vei fi responsabil de alinierea programelor, proiectelor și a cerințelor de schimbare. Din această poziție, managerul de portofoliu va administra portofoliul de programe, proiecte și cerințe de schimbare, livrând rapoarte structurate către management.

Condiții pentru participare la concurs:

 1. studii superioare finalizate cu examen licență;

 2. cursuri specializare în managementul de proiect și program;

 3. experiență minimun 3 ani din care 1 an în instituții financiar-bancare.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului

 • limba engleza - nivel fluent (scris, vorbit, citit)

 • bune competențe organizatorice

 • flexibil și adaptabil la schimbare.

Calendar concurs: aplicație în curs (deschisă).

_____________________________________________________________________________________________

TRAINER LIMBA GERMANĂ / ENGLEZĂ

Specialist relaȚii clienȚi - companie de training

Absolute School

Absolute School este o școală privată înființată în anul 2004, având ca unic obiect de activitate organizarea de cursuri de pregătire pentru începători și avansați, în domeniile: IT, contabilitate primară/financiară computerizată, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, limbi străine.

Condiții pentru participare la concurs:

 1. studii superioare de specialitate în domeniu; 

 2. experiență de cel puțin un an în predarea cursurilor într-un centru de pregătire;

 3. capacitatea de a susține un curs interactiv; 

 4. aptitudini pedagogice;

 5. răbdare, pasiune pentru activitatea de training; 

 6. persoană motivată, organizată, implicată, punctuală - metode moderne/atractive de predare; 

 7. disponibilitate pentru studiu şi perfecţionare continuă; 

 8. capacitatea de a preda atât limbaj general, cât şi de business; 

 9. abilitati foarte bune de comunicare, prezentare si evaluare 

Calendar concurs: 30.09.2015.

______________________________________________________________________________________________

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă București

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă București va organiza o nouă ediţie a „Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi”. Acţiunea va avea loc la Palatul Naţional al Copiilor, din Bd. Tineretului nr. 8-10, Sector 4, București.

Calendar:

25 Septembrie 2015, începând cu ora 09:00.

______________________________________________________________________________________________

COMMUNICATION SPECIALIST

Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS)

Robert Schuman Centre for Advanced Studies oferă o poziție pentru un specialist comunicare care să asiste directorul instituției în ceea ce privește strategia de comunicare și programul de guvernanță globală. Candidatul ideal trebuie să aibă calificare într-un domeniu afiliat științelor sociale și o bună cunoaștere a limbii engleze.

Condiții generale:

 1. cetățean al unui stat membru al UE

 2. se bucură de drepturile cetățenești, atestate printr-un extras recent de cazier judiciar;

 3. îndeplinește condițiile impuse de legislația națională privind serviciul militar;

 4. este apt fizic pentru exercitarea atribuțiilor;

Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • 3 ani de experiență profesională, dobândită după obținerea diplomei;

 • cunoașterea unei limbi oficiale a UE

Calendar aplicație: 05 Octombrie 2015

____________________________________________________________________________________________

Administrative Assistant

European Asylum Support Office

European Asylum Support Office organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent administrative care să lucreze în unul din centrele sale și să susțină activitățile instituției.

Condiții:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 2. cetățean al unui stat membru UE

 3. se bucură de drepturile cetățenești, atestate printr-un extras recent de cazier judiciar;

 4. îndeplinește condițiile impuse de legislația națională privind serviciul militar;

 5. este apt fizic pentru exercitarea atribuțiilor;

 6. are experiență de lucru într-un mediu multicultural;

 7. competențe MS Office.

Calendar aplicație: 19 Octombrie 2015

_____________________________________________________________________________________________

ASISTENT MANAGER

Candidatul ideal:

Persoana sociabila, comunicativa, capacitate de analiza, spirit practic, abilitati de lucru in echipa, experienta in PR si Marketing.

Descrierea jobului:

ROLUL in companie:Asigura sprijin pentru realizarea sarcinilor trasate de Presedintele Institutului, precum si prelucrarea si repartizarea informatiilor dinspre management catre clientii Institutului si beneficiarii programelor de training si consultanta.

RESPONSABILITATI

• Preia si directioneaza apelurile telefonice, preia eventualele mesaje pentru a fi transmise ulterior sau directioneaza apelul catre persoanele care ar putea sa cunoasca problema;
• Primeste vizitatorii (clienti, parteneri de afaceri etc ), ii informeaza pe cei interesati despre sosirea acestora dupa care insoteste vizitatorii la locul derularii intalnirilor, asigurand protocolul aferent;
• Tine evidenta primirii faxurilor, emailurilor si a corespondentei;
• Anunta si programeaza audientele la Presedintele in functie de dispozitiile primite;
• Copiaza/ redacteaza/ tehnoredacteaza diferite materiale;
• Primeste si transmite e-mailuri si memo-uri, asigura buna comunicare, transmite corect si in timp util informatiile, se asigura ca mesajele /corespondenta au fost receptionate sau au ajuns la destinatie;
• Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces;
• Tehnoredacteaza/ traduce articole specifice domeniului de activitate;
• Intocmeste fise decont;
• Organizeaza agenda de intrevederi si audiente ale Presedintelui, pregateste documentatia pentru sedintele interne si evenimentele in desfasurare;
• Asigura crearea de conditii optime si mentinerea unui climat agreabil in desfasurarea intalnirilor;
• Indeplineste sarcini trasate de Presedintele care necesita solutionare urgenta si de care depinde buna desfasurare a activitatii Institutului;

CERINTE:

• Experienta pe o pozitie similara constitutie un avantaj
• Studii medii sau superioare
• Cunostinte de operare a calculatorului si a echipamentelor periferice
• Operare aplicatii informatice specifice, MsOffice, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Prezi, Corel
• Abilitatea de a redacta comunicate, prezentari, anunturi, etc
• Limba engleza cel putin nivel mediu

CONTACT:

Tel: 0721 562 111

Email: contact@institutuldecontrolintern.ro

Descrierea companiei:

Institutul de Control Intern este o organizatie a specialistilor in control intern, managementul riscurilor si guvernanta corporativa. Institutul de Control Intern elaboreaza metodologii, analize, ghiduri, studii de caz, training, furnizeaza consultanta de specialitate companiilor din sectorul privat si institutiilor de stat, confera certificari profersionistilor in control intern, managementul riscului si guvernantei corporative .Informatii suplimentare: http://www.institutuldecontrolintern.ro