Comunitatea Inovare prin e-Administrație

Comunitatea Inovare prin e-Administratie este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blendedlearning și corelare cu piața muncii” (POSDRU/156/1.2/G/133208).

Inovare prin e-Administratie reprezintă mediul de interacțiune al Rețelei Naționale de Școli de Administrație Publică - o rețea națională de cooperare profesională și științifică între studenți, absolvenți, cadre didactice (din domeniul administrației publice) și angajatori. În cadrul acestei rețele sunt realizate (min.) 4 parteneriate cu facultati din România care derulează programe de studiu în domeniul Administrației Publice, urmând ca un numar de (min.) 20 de cadre didactice din facultățile partenere să fie înscrise pe platforma alături de (min.) 800 studenți din grupul țintă.

Comunitatea va îmbunătăți și serviciile de documentare științifică în domeniul administratiei publice din Romania, prin crearea unei baze de date cu jurnale științifice de profil administrație publică. în acest mod, instituțiile de învățământ superior ce au ca profil administrația publică vor fi conectate la cele mai importante cercetări internaționale în domeniu. O functie importană a platformei va fi aceea de a folosi o metoda de învățare inovativă în Romania, oferirea de cursuri online. Acestea vor fi oferite în regim facultativ pentru studenții Facultății de Administrație Publică (SNSPA) și în regim deschis tuturor studenților interesați de tematica abordată.

Nu în ultimul rând, Comunitatea Inovare prin e-Administratie dezvoltă un mediu în care se face conexiunea dintre pregătire/învățare și piața muncii. Comunitatea oferă utilizatorilor (studenți, angajatori) posiblitatea construirii de profiluri care permit atât recrutarea de viitori angajați cât și selectarea studenților pentru internshipuri. În acest sens Comunitatea are o funcție importantă ce întregește misiunea socială a educației – integrarea studenților/absolvenților pe piața muncii.