Prezentarea proiectului

I. DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Dezvoltarea curriculara si cresterea relevantei programelor de studiu in administratie publica prin metode inovative de blended learning si corelare cu piata muncii” raspunde nevoii de investitie in capitalul uman si cresterea competitivitatii resursei umane prin incurajarea inovarii si adoptarii instrumentelor TIC pentru construirea unei economii durabile bazate pe cunoastere. Solutia propusa are urmatoarele componente:

a) transformarea invatarii de tip fata-in-fata in invatare in format blended learning a 35 de discipline de la specializarile administratie publica si administratie europeana si patru programe de studiu din ciclul 2 in domeniul stiinte administrative. Aceasta componenta necesita infiintarea Centrului de Formare si Suport pentru e-invatare Administratie (CFSEA). ce va oferi suport si instruire studentilor si cadrelor didactice pentru utilizarea platformei de e-learning ce va fi implementata in cadrul proiectului.

b) realizarea retelei inter-academice de invatare a administratiei - Inovare prin e-Administratie. Aceasta vizeaza realizarea de parteneriate cu facultati de administratie publica si de construire a mediului virtual Inovare prin e-Administratie, un mediu de interactiune intre studenti, alumni, cadrele didactice si angajatori. In cadrul acestei comunitati se vor oferi cursuri online (ce vor fi integrate in curriculumul Solicitantului drept discipline facultative) de catre profesori (inclusiv de la alte facultati de administratie publica) si se va oferi acces gratuit la resurse academice de specialitate. (jurnale/baze de date academice).

c) reconfigurarea curriculumului in raport cu necesitatile pietei muncii si cerintele CNCIS (inclusiv modificarile pentru e-learning). Aceasta dimensiune majora a proiectului cuprinde realizarea de cercetari calitative (focus grupuri si interviuri de elita) si cantitative (ancheta sociologica) si organizarea de seminarii de lucru impreuna cu potentialii angajatori ai studentilor Solicitantului. Rezultatele acestor activitati (dar si al celor privind dimensiunea de e-learning a invatarii) vor fi adoptate formal in curriculumul Solicitantului pentru a corela invatarea cu necesitatile pietei muncii si vor fi adoptate conform CNCIS. Ulterior, se vor organiza sesiuni de instruire cu grupurile tinta in privinta rezultatelor cercetarilor si intalnirilor cu angajatori, alumni si alti actori interesati.

II. ACTTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A.1. Management de proiect
A1.1. Organizarea si coordonarea resursei umane
A1.2. Realizarea achizitiilor necesare derularii proiectului
A1.3. Monitorizarea continua a stadiului proiectului
A1.4. Realizarea cererii de prefinantare si a cererilor de rambursare a cheltuielilor (impreuna cu auditul extern al proiectului necesar pentru cererile de rambursare)
A1.5. Evaluarea proiectului si raportarea finala
   
A.2. Organizarea si derularea campaniilor de informare si publicitate ale proiectului
A2.1. Construirea site-ului de informare in privinta obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului
A2.2. Organizarea unei conferinte (urmata de o conferinta de presa) cu ocazia lansarii proiectului
A2.3. Derularea campaniei "Invata cu metode moderne!" privind popularizarea in randul studentilor din facultate a avantajelor metodelor blended learning fata de metodele traditionale de invatare fata in fata.
A2.4. Diseminarea bunelor practici ale proiectului prin intermediul site-ului proiectului si prin organizarea a 3 workshop-uri impreuna cu cel putin inca 3 facultati cu profil administratie publica
A2.5. Organizarea unei conferinte (urmata de o conferinta de presa) cu ocazia incheierii proiectului
   
A3. Infiintarea CFSEA si crearea infrastructurii pentru reorganizarea procesului educational in sistem blended learning pentru 35 de discipline
A3.1. Organizarea administrativa a centrului (Organizarea spatiului, realizarea metodologiei de functionare a centrului, selectarea personalului permanent)
A3.2. Selectarea si implementarea platformei e-learning la nivelul Centrului - Se vor avea in vedere platformele open source (Sakai, Moodle, Claroline etc) datorita sustenabilitatii crescute pe care acestea o prezinta
A3.3 Identificarea disciplinelor ce vor fi implementate in cadrul platformei de e-learning si planificarea curriculumului pentru e-learning (fiecare curs va avea obiective si resurse de invatare-predare, resurse educationale - multiformat (text/audio-video), teste online, forum, wiki etc)
   
A4.  Transformarea in cadrul CFSEA a 35 de discipline in format blended learning si functionarea platformei de e-learning
A4.1.  Adaptarea disciplinelor in regim e-learning in cadrul platformei (operationalizarea curriculumului pentru 35 de discipline)
A4.2.  Instruire si suport acordat studentilor in vederea utilizarii platformei e-learning
A4.3.  Pilotarea platformei e-learning cu 4 discipline (2 licenta, 2 masterat)
A4.4.  Migrarea procesului educational in regim e-learning pentru cele 35 discipline
   
A5.  Constituirea si functionarea comunitatii Inovare prin e-Administratie
A5.1.  Construirea platformei online Inovare prin e-Administratie (care va facilita contactul dintre studenti si cadrele didactice din facultatile de administratie publica din Romania si care va oferi un mediu de invatare online prin cursuri online si acces la jurnale stiintifice de profil)
A5.2.  Incheierea parteneriatelor cu alte facultati de administratie publica din Romania
A5.3.  Inscrierea pe platforma a studentilor si a cadrelor didactice din facultatile de administratie publica din Romania
A5.4.  Crearea unei baze de date cu jurnale stiintifice de profil administratie publica si stiinte sociale si realizarea de abonamente pentru acestea
A5.5.  Functionarea platformei, dezvoltarea si furnizarea de cursuri facultative online de catre cadre didactice de la facultati de administratie publica
   
A6.  Cercetare pentru determinarea competentelor solicitate pe piata muncii (pentru specializarile administratie publica si administratie europeana si patru programe de studiu din ciclul 2: Managementul Sectorului Public (romana), Public Sector Management (engleza), Studii Administrative Europene, Puterea Executiva si Administratia Publica).
A6.1.  Construirea unei baze de date cu absolventi, angajatori, studenti, cadre didactice (pentru realizarea cercetarii)
A6.2.  Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda focus grupului, avand drept participanti studenti, absolventi, cadre didactice si organizatii angajatoare (publice si private)
A6.3.  Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda interviului de elita cu personal de conducere al organizatiilor angajatoare
A6.4.  Realizarea unei cercetari cantitative in randul studentilor
A6.5.  Prelucrarea, interpretarea datelor si redactarea rapoartelor de cercetare
   
A7.  Organizarea intalnirilor de lucru dintre cadre didactice, studenti, angajatori, alumni, alti actori interesati in vederea adaptarii continuturilor educationale la necesitatile pietei muncii in acord cu CNCIS
A7.1. Centralizarea materialelor necesare celor 6 intalniri de lucru (cate una pentru fiecare specializare)
A7.2. Utilizarea bazei de date (A6.1) pentru selectarea si invitarea participantilor
A7.3.  Desfasurarea celor 6 intalniri de lucru
A7.4. Elaborarea raportului privind adaptarea continuturilor educationale pentru cele 2 specializari de licenta si 4 masterate la necesitatile pietei muncii
A8.
   
 A8.  Institutionalizarea conform CNCIS a modificarilor curriculare in acord cu necesitatile pietei muncii si realizarea a doua sesiuni de instruire cu G2-G7
A8.1.  Prezentarea si analiza in sedintele departamentelor a rapoartelor de cercetare [A6.5] si a rezultatelor intalnirilor de lucru [A7.4]
A8.2.  Realizarea modificarilor curriculare necesare (noi planuri de invatamant, fise ale disciplinelor in formatul indicat de OMECTS 5703/2011 etc) si adoptarea acestora in sedintele departamentelor.
 A8.3.  Realizarea dosarelor conform OMECTS 5703/2011 (conf. CNCIS) si inaintarea acestora la ANC spre evaluare
A8.4.  Organizarea si derularea a 2 sesiuni de instruire/diseminare cu G2-G7 pentru prezentarea rezultatelor cercetarilor (A6) si a intalnirilor de lucru (A7) pentru toate cele 6 programe de studiu

III. REZULTATELE ȘI INDICATORII PROIECTULUI

Rezultate A1: Management de proiect 

1 echipa de implementare formata, contracte realizate, achizitii realizate (inclusiv selectare si contractare servicii audit); 6 fise standarde asigurare calitate completate, 6 matrice logice, 6 matrice de management al riscului, 6 fise de review, 6 sedinte de review, 18 sedinte ale intregii echipe de proiect; cereri rambursare conform graficului de rambursare realizate (inclusiv rapoartele tehnico-financiare si cele de audit extern aferente acestora), 1 document centralizare date monitorizare+auditare, 1 matrice logica utilizata, 1 analiza economico-financiara realizata, 1 raport de evaluare realizat. 

Rezultate A2: Organizarea si derularea campaniilor de informare si publicitate ale proiectului 
1 site de prezentare a proiectului construit; 1 conferinta (+ conferinta de presa) de lansare a proiectului, 100 participanti, 100 mape (cu blocnotes, pliante, pixuri inscriptionate), 1 comunicat presa; 1 campanie informare a studentilor: 1000 pliante, 1000 brosuri distribuite, 2 evenimente prezentare organizate; 3 workshop-uri de diseminare bune practici; 75 mape/pliante/blocnotes/pixuri inscriptionate. 1 conferinta (+ conferinta de presa) de incheiere a proiectului, 100 participanti, 100 mape (cu blocnotes, pliante, pixuri inscriptionate), 1 comunicat presa; 

Rezultate A3: Infiintarea CFSEA si crearea infrastructurii pentru reorganizarea procesului educational in sistem blended learning pentru 35 de discipline 
1 spatiu amenajat, 1 metodologie de functionare a centrului, personal selectat; 1 analiza de nevoi pentru alegerea unei platforma de e-learning, 1 platforma selectata si implementata la nivelul Centrului; 35 discipline selectate, 1 instrument proiectare pentru e-learning (continand obiectivele de invatare si instrumentele de tip e-learning utilizate in atingerea acestora), 35 de documente proiectare discipline completate, 35 fise discipline format CNCIS adaptate cu modificarile pentru e-learning. 

Rezultate A4: Transformarea in cadrul CFSEA a 35 de discipline in format blended learning si functionarea platformei de e-learning
suport furnizat cadrelor didactice pentru transformarea cursurilor in format blended learning, 35 discipline transformate; 1 ghid instruire/ghid al utilizatorului, 800 studenti au participat la 8 sesiuni instruire (din care cel putin 400 persoane aflate in situatie de risc - femei, minoritati); 800 studenti primesc suport pentru utilizarea platformei; 1 platforma pilotata cu 4 discipline; 800 studenti (din care 400 persoane aflate in situatie de risc – femei, minoritati) utilizeaza platforma de e- learning. 

Rezultate A5: Constituirea si functionarea comunitatii Inovare prin e-Administratie
1 platforma construita; 1 retea constituita din 4 parteneriate cu facultati de administratie publica din Romania; 800 studenti inscrisi pe platforma (din care 400 persoane aflate in situatie de risc – femei, minoritati), 20 cadre didactice de la alte facultati de administratie publica inscrise pe platforma; 1 baza de date jurnale relevante, 10 abonamente jurnale internationale de specialitate; 1 instrument planificare curs online, 5 instrumente completate, 5 cursuri construite si furnizate (in regim facultativ) pe platforma, 800 studenti (din care 400 persoane aflate in situatie de risc, femei/minoritati) utilizeaza platforma, 200 din ei se inscriu la cursurile online. 

Rezultate A6: Cercetare pentru determinarea competentelor solicitate pe piata muncii 
1 baza de date (angajatori, studenti, cadre didactice, absolventi) realizata; 6 focus grupuri realizate (cate 1 pentru fiecare specializare si program masteral), 13 participanti/focus grup, 78 mape/pliante/blocnotes/pixuri; 16 interviuri de elita realizate; 1 ancheta sociologica derulata in randul studentilor; 3 rapoarte de cercetare, 1 raport final privind necesarul de competente (care integreaza rezultatele cercetarilor realizate). 

Rezultate A7: Organizarea intalnirilor de lucru in vederea adaptarii continuturilor educationale la necesitatile pietei muncii 
120 mape proiect (120 blocnotes, 120 pixuri, 120 pliante), materiale de lucru centralizate si multiplicate (planuri actuale de invatamant, fise ale disciplinelor etc); 1 lista participanti invitati; 6 intalniri de lucru desfasurate; 120 de participanti pentru cele 6 intalniri; 1 raport realizat in urma intalnirilor. 

Rezultate A8: Institutionalizarea conf. CNCIS a modificarilor curriculare (in acord cu cerintele pietei muncii si corelat cu metodele blended learning) si realizarea a doua sesiuni de instruire cu grupurile tinta G2-G7
2 sedinte in cadrul departamentelor facultatii, 1 raport final cu modificari curriculare realizat; Modificari curriculare adoptate formal si implementate de catre Solicitant, [inclusiv modificarile pentru e-learning rezultate din A3-A4]; dosare realizate conf. OMECTS 5703/2011 si transmise catre ANC; 2 sesiuni instruire realizate (8h/sesiune), 57 participanti (in 2 grupe), 57 mape continand blocnotes, pliante, pixuri inscriptionate si materiale de lucru (concluziile cercetarilor, noile documente de planificare a educatiei realizate conform CNCIS, incluzand componenta e-learning)

Indicatori de output: 
1. Numar de universitati sprijinite - 1
2. Numar de calificari dezvoltate/actualizate - invatamantul superior – 6
3. Numar de participanti la instruire – invatamant superior – 857
4. Numar de programe de licenta/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- invatamant superior – 6

Indicatori de rezultat:
1. Numar de calificari validate - 4
2. Ponderea programelor de studii desfasurate conform CNCIS (%) – 100%
3. Numar de studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiilor de invatamant superior – 800
4. Numar de programe de licenta/ masterat conform CNCIS implementate -invatamant superior – 6

 

Prezentarea Implementării Proiectului (finală)