ONG

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ACADEMICĂ

este persoană juridică română de drept privat, non-profit, neguvernamentală şi necondiţionată politic.

 http://cexa.org/   

Preşedinte Prof.univ.dr. Ioan Alexandru

Menirea Centrului este de a reuni personalităţi academice din ţară şi străinătate, care împărtăşesc aceleaşi idealuri cu privire la necesitatea dezvoltării de programe dedicate sprijinirii şi încurajării progresului academic. Principalele sfere de interes ale Centrului privesc ştiinţele administrative, juridice, politice, economice, relaţiile internaţionale, studiile europene şi comunicarea.

INFORMAŢII GENERALE DE CONTACT

Adresă de lucru: Bulevardul Magheru Gheorghe nr. 22, etaj 3, ap. 3, Sector 1, Bucureşti, cod 010324

Email: office (@) cexa.org

Telefon: +40 733 587 878


ASOCIATIA ADAMOS
Asociația Adamos este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit. Asociaţia contribuie la răspândirea şi promovarea valorilor europene. Viziunea sa este să contribuie la transformarea societății românești prin acțiune în domeniul educației și pentru dezvoltarea tinerilor.
Sediul social
Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 6, Bl. PM43, ap. 57
Bucuresti, Romania
Telefon: 0040 729 06 5124

CENTRUL DE STRATEGII APLICATE

http://www.strategiiaplicate.ro/

Centrul de Strategii Aplicate este deja un vector de gândire pe o serie de domenii puţin studiate în ultimii 25 de ani în România: este vorba de Securitate şi Intelligence, Diplomaţie Publică, Securitate Informatică şi Economică, Management Parlamentar sau Comunicare Politică.

CSA este singurul ONG care promovează și implementează un model privind standardele prezente de securitate, având ca finalitate crearea unei Culturi de Securitate absolut necesară în actualul model de societate, dornică de informaţii clasificate ori nedestinate publicităţii. Cursurile se adresează tuturor celor interesaţi: studenţi, masteranzi, doctoranzi, angajaţi în sistemul public sau privat.  

Bagajul de cunoştinţe şi competenţe acumulat de cursanţii noştri fac diferenţa între studiul teoretic şi cel făcut din PASIUNE. Aici vin tineri care vor ajunge în viitorul apropiat pe poziţii cheie în domeniile lor de activitate. 

Noi nu facem altceva decât să-i ghidăm către domeniile către care cursanții au înclinații. Şi mai facem ceva foarte inportant: LEGĂTURA INTER-GENERAŢIONALĂ între actualii diplomaţi, şefi de instituţii cu atribuţii de securitate sau formatori de opinie şi tinerii în formare.

 Revista CSA - “Diplomacy & Intelligence” a strans o serie de articole care sunt dovada faptului că tinerii noștri au curajul de a așterne în pagină imaginea unor probleme actuale sensibile, folosesc un tip de gândire care se structurează pe baza unei atente evaluări, formulând concluzii obiective în deplină concordanță cu factorii determinanți ai societății românești.


SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DREPT EUROPEAN (SRDE)

https://societatearomanadedrepteuropean.wordpress.com


Asociatia Pro Democratia

http://www.apd.ro/ro_RO

APD este o organizatie neguvernamentala, non-profit si nepartizana, infiintata in anul 1990. APD are in prezent 31 de cluburi in care activeaza peste 1000 de cetateni (voluntari si membri).

Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice. Domeniile de interes ale Asociatiei Pro Democratia sunt: imbunatatirea relatiei intre alegatori si alesi, corectitudinea procesului electoral, educatia civica, participarea cetatenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparenta institutiilor publice si controlul societatii civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.

____________________________________________________________________________________________

ALTERNATIVE PENTRU PERFORMAȚE (ALPER)

Ne implicăm în proiecte care urmăresc creşterea performanţelor sociale, economice, educaţionale în rândul tinerilor şi adulţilor. Vrem să contribuim la dezvoltarea unei societăţi bazate pe bune practici, responsabilitate şi respect pentru diversitate.

Lucrăm în parteneriat cu universități, ONG-uri, instituții publice și companii. Am construit peste 20 cursuri online, am implementat platforme de e-learning și am contribuit la formarea a peste 500 de studenți. Am oferit consultanță în scrierea de proiecte.

Ariile noastre de expertiză cuprind management de proiect, e-learning și consultanță. Realizăm metodologii si proceduri de lucru adaptate specificului fiecarui proiect, identificăm nevoi de formare și oportunități de utilizare a tehnologiei și multe altele.

Adresa: Calea Victoriei 26 Et. 2, Mansarda

Telefon: 0735 155 355
Fax: 021 420 26 46
Email: contact@alper.ro

Website: http://alper.ro/

__________________________________________________________________________________________

Transparency International Romania

Transparency International este organizație internațională de drept privat cu reprezentare în peste 100 de țări ale lumii. Filiala din românia a coaliției globale împotriva corupției este cea mai mare organizație neguvernamentală specializată în domeniul afacerilor interne și justiției. TI-România a promovat un numări de peste 40 de politici publice aplicate la nivel național în ultimii 12 ani, printre care înființarea Direcției Generale Anticorupție, Agenției Naționale de Integritate și reformării atribuțiilor Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, de asemenea modificări ale codului penal și introducerea abuzului în serviciu ca infracțiune asociată de corupție, codului de procedură penală.

În domeniul justiției

TI-România a promovat la nivel global modelul centrelor de asistență anticoruptie pentru cetățeni, care din 2004 până acum au crescut de la 3 tări la peste 60 de țări care utilizează acest model, si a fost acreditată de Adunarea Generală din 2014 ca Centru Global pentru coordonarea programului TI pentru integritate și responsabilitate în justiție.

În domeniul mediului de afaceri:

TI-România a generat o platformă de suport pentru companii multinaționale și IMM-uri în vederea sprijinirii programelor de integritate și conformitate ale mediului de afaceri. Centru pentru Integritate în Business CIB a organitat summiturile integrității și a contruit 5 pacte de integritate: Large Entreprises, SMEs, Educație, Sănătate, Sector asociativ pentru a sprijinii entitățile pactului în intițiativele lor de conformitate și promovare a culturii organizaționale bazate pe etică.

În domeniul administrației publice:

TI-România este parte a grupului de lucru pentru elaborarea Codului Administrativ al României și pentru definitivarea Codului de Procedură Administrativă. De asemenea a inițiat, contribuit, elaborat și promovat Codul de conduită pentru personalul contractual sin administrație, Legea avertizorilor de integritate, îmbunătățirea legislației achizițiilor publice, Componenta de integritate și transparență din Programul Operațional Sectorial Capacitate Administrativă 2014-2020, Strategia Națională Anticorupție, Tranparență bugetară în elaborarea și aprobarea bugetelor locale.

În domeniul circulației ideilor:

TI-România elaborează rapoarte anulale, propuneri de politici publice, buletine informative bi-lunare, studii diagnostic și evaluari instituționale, care sunt puse la dispoziția decidenților politici, a ambasadelor și instituțiilor internaționale. Începând cu 2015 s-a inițiat platforma pentru tineri (faza de construcție instituțională).

TI-România este organizată pe 6 departamente: Cercetare și politici, Programe derulate cu finanțări nerambursabile, Centrul ALAC, Centrul de integritate în afaceri, Suport, Proiecte prioritare (28 de posturi permanente full time, 18 posturi STE, 10 posturi internship).

Pentru a lucra la TI-România urmăriți rubrica oportunități sau transmiteti

din oficiu pentru baza de date solicitarea și motivația pentru angajare.

Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu, nr 21, et. 2 Sector 1, București

Tel: +4 031 6606 000 / +4 021 3177 170

Fax: +4 031 6606 006/ +4 021 3177 120

Email: office@transparency.org.ro; www.transparency.org.ro ;