Managementul Sectorului Public (MSP)

Pentru Facultatea de Administratie Publica, insertia absolventilor pe piata fortei de munca reprezinta o preocupare continua. 


Studiile in cadrul Facultatii de Administratie Publica urmaresc sa ajute studentii:

  • sa devina LIDERI si sa inteleaga misiunile organizationale, etica si interesul public, sa gestioneze conflictele si sa valorizeze diversitatea si multiculturalismul
  • sa fie MANAGERI si sa analizeze structurile si procesele organizationale, bugetele si normele juridice
  • sa inteleaga LUCRUL IN ECHIPA si nevoia de a fi responsabil
  • sa INOVEZE, prin insusirea teoriilor privind managementul schimbarii, proiectarea experimentelor organizationale si asumarea riscului
  • sa CERCETEZE, pentru a realiza proiectii manageriale, a analiza opinia publica si a elabora proiecte de politici publice
  • sa COMUNICE si sa inteleaga nevoile comunitatilor pe care le reprezinta.

Absolventii Facultatii de Administratie Publica pot lucra in: autoritati si institutii publice nationale si europene (ministere, primarii, prefecturi, Parlament, institutiile Uniunii Europene), organizatii nationale si multi-nationale, organizatii non-guvernamentale si non-profit, scoli, licee, universitati, centre de educatie a adultilor.


Masteratul "MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de invatamant: cu frecvenţă (ZI) si cu frecventa redusa (IFR)

Limba de studiu: romana

Structura (disciplinele studiate): 

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele sectorului public; Drept administrativ al bunurilor; Managementul organizatiilor non-profit; Strategii de e-government; Comunicarea in sectorul public; Resurse europene pentru finantarea sectorului public

Semestrul al II-lea: Management strategic; Marketing public; Metode cantitative si calitative de cercetare a sectorului public; Organizatia si managementul resurselor urmane; Principii si tactici de negociere

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Analiza economica a deciziilor publice; Contabilitatea si auditul institutiilor publice; Managementul finantelor publice; Practica

Semestrul al II-lea: Analiza comparativa in sectorul public; Analiza politicilor publice pentru manageri; Managementul proiectului de investitii in sectorul public; Proiect de cercetare.