Administratie Publica

TRADITIE SI PERFORMANTA

Licenta in specializarea Administratie publica este produsul initial al Facultatii de Administratie Publica (fiind lansata in anul 1995) si incepand din anul 2008 este singura la nivel national, acreditata european (de EAPAA).

ADECVARE LA PIATA FORTEI DE MUNCA

Pentru Facultatea de Administratie Publica, insertia absolventilor pe piata fortei de munca reprezinta o preocupare continua. 

Studiile in cadrul Facultatii de Administratie Publica urmaresc sa ajute studentii:

  • sa devina LIDERI si sa inteleaga misiunile organizationale, etica si interesul public, sa gestioneze conflictele si sa valorizeze diversitatea si multiculturalismul
  • sa fie MANAGERI si sa analizeze structurile si procesele organizationale, bugetele si normele juridice
  • sa inteleaga LUCRUL IN ECHIPA si nevoia de a fi responsabil
  • sa INOVEZE, prin insusirea teoriilor privind managementul schimbarii, proiectarea experimentelor organizationale si asumarea riscului
  • sa CERCETEZE, pentru a realiza proiectii manageriale, a analiza opinia publica si a elabora proiecte de politici publice
  • sa COMUNICE si sa inteleaga nevoile comunitatilor pe care le reprezinta.

Absolventii Facultatii de Administratie Publica pot lucra in: autoritati si institutii publice nationale si europene (ministere, primarii, prefecturi, Parlament, institutiile Uniunii Europene), organizatii nationale si multi-nationale, organizatii non-guvernamentale si non-profit, scoli, licee, universitati, centre de educatie a adultilor.

SPECIALIZAREA "ADMINISTRATIE PUBLICA"

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)

Forma de invatamant: cu frecvenţă (ZI) si la distanta (ID)

Limba de studiu: romana

Structura (disciplinele studiate): 

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele constitutionale ale administratiei publice; Economie; Elemente de drept civil; Elemente de tehnologia informatiilor; Limba straina (la alegere: limba engleza sau limba franceza); Sisteme politice si administrative; Statul si administratia publica in societatea moderna; Educatie fizica

Semestrul al II-lea: Drept administrativ; Drept institutional european; Elemente de e-administratie; Institutii fundamentale de drept civil pentru administratia publica; Limba straina (la alegere: limba engleza sau limba franceza); Logica actiunii administrative; Practica; Educatie fizica; Istoria administratiei publice

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Administrarea finantelor publice si a bugetului; Concepte fundamentale in sociologie; Drept administrativ; Drept financiar si fiscal; Dreptul muncii si securitatii sociale; Management public; Metodologia cercetarii in stiintele administrative

Semestrul al II-lea: Contabilitatea institutiilor publice; Dezvoltare durabila si protectia mediului; Elemente de drept si administrarea afacerilor; Elemente de drept si raspundere penala in administratia publica; Managementul serviciilor publice; Practica; Relatii publice

ANUL 3 (60 credite)

Semestrul I: Contencios administrativ; Tehnici si metode de formulare a deciziei publice; Etica si transparenta; Legistica formala; Psihosociologia conducerii; Stiinta administratiei publice; Politici publice

Semestrul al II-lea: Comunicarea in administratia publica; Deontologia functionarului public; Dezvoltare si planificare urbana; Drept administrativ comparat; Management strategic; Politica si administratie publica; Proiect de cercetare

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati si urmatoarele documente: