Studii Administrative Europene

Invata despre statele si organizatiile europene si euro-atlantice.

Dobandeste cunostinte relevante pe piata fortei europene de munca si dezvolta capacitatea de analiza critica.
Beneficiaza de o pregatire adaptata la standardele si exigentele organizatiilor europene si euro-atlantice.
Analizeaza multidisciplinar istoria, sistemul social, politic, economic si cultural al statelor europene.
Cerceteaza din perspectiva comparata dezvoltarea sustenabila, managementul financiar, performanta sectorului public, implementarea drepturilor omului, politicile publice si buna guvernare.

Studiaza intr-un mediu academic ancorat la realitatile europene contemporane, prin metode educationale inovative.

ADECVARE LA PIATA FORTEI DE MUNCA

Pentru Facultatea de Administratie Publica, insertia absolventilor pe piata fortei de munca reprezinta o preocupare continua. 

Studiile in cadrul Facultatii de Administratie Publica urmaresc sa ajute studentii:

  • sa devina LIDERI si sa inteleaga misiunile organizationale, etica si interesul public, sa gestioneze conflictele si sa valorizeze diversitatea si multiculturalismul
  • sa fie MANAGERI si sa analizeze structurile si procesele organizationale, bugetele si normele juridice
  • sa inteleaga LUCRUL IN ECHIPA si nevoia de a fi responsabil
  • sa INOVEZE, prin insusirea teoriilor privind managementul schimbarii, proiectarea experimentelor organizationale si asumarea riscului
  • sa CERCETEZE, pentru a realiza proiectii manageriale, a analiza opinia publica si a elabora proiecte de politici publice
  • sa COMUNICE si sa inteleaga nevoile comunitatilor pe care le reprezinta.

Absolventii Facultatii de Administratie Publica pot lucra in: autoritati si institutii publice nationale si europene (ministere, primarii, prefecturi, Parlament, institutiile Uniunii Europene), organizatii nationale si multi-nationale, organizatii non-guvernamentale si non-profit, scoli, licee, universitati, centre de educatie a adultilor.

SPECIALIZAREA "STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de invatamant: cu frecvenţă (ZI) si cu frecventa redusa (IFR)

Limba de studiu: romana

Structura (disciplinele studiate): 

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Institutii de drept financiar; Proces bugetar si fiscalitate europeana; Sisteme europene de contabilitate; Teoria administratiei

Semestrul al II-lea: Drepturile omului; Organizatii europene si euro-atlantice; Economie europeana; Fundamente de drept administrativ european; Practica

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Comunicarea organizationala; Dreptul mediului si dezvoltare durabila; Drept social european; Imagine institutionala; Politici publice sectoriale

Semestrul al II-lea: Evaluarea performantelor in sectorul public; Managementul ciclului de proiect; Politici ale Uniunii Europene si reforma managementului public; Procedura administrativa si buna guvernare; Proiect de cercetare

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati si urmatoarele documente: